Hình ảnh chuyến đi Vũng Tàu ngày 04/1/2015

Hình ảnh chuyến đi Vũng Tàu ngày 04/1/2015 do "Saigonxua - Viết Tuấn Anh" tổ chức (tiếp tục cập nhật khi có ảnh của anh em gởi vè) :

Xem thêm: