Cafe sáng cùng anh em sau buổi tập sáng 29/3/2015 tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh