Hình ảnh anh em Saigonxua (nhóm Quận 11) đi tour Saigon - Vũng Tàu, ngày 27/5/2018